Підсумки пленарного засідання міської ради

3-го березня продовжила свою роботу чергова 21 сесія міської ради.

На початку роботи пленарного засідання міський голова Анатолій Лінник зачитав Указ Президента України №52/2017 «Про оголошення в Україні дня жалоби» щодо трагічної загибелі шахтарів внаслідок аварії, яка сталася 2 березня 2017 року на відокремленому підрозділі «Шахта «Степова» державного підприємства «Львіввугілля». Відповідним Указом, з метою вшанування пам'яті загиблих, 3 березня 2017 року оголошено днем жалоби в Україні.

На сесії міської рад було прийнято ряд важливих проектів рішень стратегічного значення. Зокрема рішення: «Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м. Ніжина до 2020 року», «Про затвердження Місцевого плану дій в галузі довкілля та енергетики м. Ніжина на 2017-2019 роки», «Про надання міському голові права підпису грантової Угоди». Зупинимося на них більш детально.

План дій сталого енергетичного розвитку м. Ніжина є стратегічним документом, що визначає довгострокові завдання громади, спрямовані на подолання глобальних проблем зі зміни клімату шляхом скорочення викидів в атмосферу вуглекислого газу. Цей документ є політичним підтвердженням того, що територіальна громада міста Ніжина долучилася до світової спільноти в боротьбі з глобальним потеплінням та нераціональним використанням природних ресурсів і взяла на себе одностороннє добровільне зобов’язання скоротити на власній території викиди СО2 не менше ніж на 20,0 % до 2020 року. Зазначену стратегічну ціль планується досягти шляхом скорочення споживання первинних та вторинних паливно-енергетичних ресурсів на території міста завдяки модернізації і розвитку міської житлово-комунальної та соціально-бюджетної інфраструктури на принципах сталого енергетичного розвитку. Заходи та дії, описані в документі, можуть бути змінені, доповнені та деталізовані залежно від потреб управління чи поточної ситуації, яка може бути спричинена відповідними структурними зрушеннями в економіці, відкриттями в науці, науково-технічним прогресом тощо.

Місцевий план дій в галузі довкілля та енергетики м. Ніжина розроблений в рамках програми «Місцеві Екологічні та Енергетичні Плани для Сталого Розвитку, Диверсифікації Джерел Енергії та Громадської Активності в Україні» (далі LEAP), що реалізується Регіональним екологічним центром для Центральної та Східної Європи. Представлений документ є важливим інструментом планового розвитку нашого міста у сфері природоохоронної діяльності, і саме тому до розробки LEAP долучалися як науковці, так і громадські організації міста, а обробка і підготовка даних виконані фахівцями відповідних структурних підрозділів Ніжинської міської ради в ході консультацій з закордонними експертами.

У документі LEAP представлена інформація про теперішній стан навколишнього середовища та специфіку природоохоронної діяльності в Ніжині. Всі ці відомості стали відправними у розробці офіційного планового документа екологічних заходів.

Місцевий план дій в галузі довкілля та енергетики (LEAP) міста Ніжина на 2017-2019 рр. розроблений з метою допомоги громадам інтегрувати питання збереження і покращення екологічного стану довкілля та енергоефективності у процеси місцевого планування та розвивати механізми для сталого використання та управління природними ресурсами, зокрема і в галузі енергетики.

Місцевий екологічний план дій допомагає створити чіткий загальний огляд екологічної ситуації, встановити чіткі та реалістичні цілі, які громаді необхідно досягнути для того, щоб покращити ситуацію у навколишньому середовищі; створити всеохоплюючий комплекс заходів, необхідних для досягнення цілей; забезпечити підтримку ключових зацікавлених сторін та громадськості.

Процес розробки плану дій в галузі довкілля та енергетики складався з ряду етапів:

- ідентифікація усіх учасників та зацікавлених сторін у громаді/місті (представники громадських організацій, підприємства, регіональні урядові інституції, місцеві університети та громадські школи, приватні землевласники, релігійні та етнічні групи, профспілки, медіа тощо) та створення Робочої групи, яка б складалась із зацікавлених сторін та відповідних представників місцевих органів влади.

- оцінка стану навколишнього середовища за результатами опитування мешканців міста;

- проведення оцінки екологічної ситуації на основі використання інформації, даних спостережень та результатів аналізу екологічних показників , що міститься у звітах управлінь статистики, звітах з регулятивних заходів щодо екологічних стандартів, які робляться відповідними організаціями;

- процес спільної оцінки екологічної ситуації і створення концепції розвитку громади;

- аналіз екологічної ситуації в рамках пріоритетних напрямів;

- визначення конкретних завдань у пріоритетних напрямках,

- розробка плану дій щодо пріоритетних напрямів.

- ідентифікація потенційних установ, які можуть впроваджувати LEAP.Для досягнення найкращого результату потрібно використовувати співпрацю між урядовими та неурядовими організаціями, приватним сектором, різноманітними донорами тощо.

- корегування екологічних цілей та індикаторів моніторингу та оцінки впроваджених заходів.

Цінність такого планового документа полягає в тому, що в ньому зібраний та оброблений значний об’єм важливих даних. LEAP буде високо оцінений та взятий до уваги фінансовими установами на регіональному, національному та міжнародному рівнях.

Рішення «Про надання міському голові права підпису грантової Угоди» надало право міському голові підписати грантову Угоду про співробітництво щодо реалізації пріоритетного Проекту між Ніжинською міською радою та Регіональним Екологічним Центром для центральної та східної Європи.

Серед питань комунальної сфери розглядались наступні проекти рішень:

- Про проведення повторного аукціону;

- Про оренду майна комунальної власності м.Ніжина;

- Про затвердженнявисновків незалежної оцінки про вартість об’єктів міської комунальної власності;

- Про дозвіл на списання майна;

- Про делегування повноважень виконавчому комітету Ніжинської міської ради щодо погодження змін до інвестиційної програми КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на 2017 рік;

- Про надання згоди на укладення договорів постачання комунальному лікувально-профілактичному закладу «Ніжинський міський пологовий будинок» на 2017 рік

- Про внесення змін (доповнень) до рішення № 22-20/2017р. 20 сесії 7 скликання Ніжинської міської ради Про зміну статусу приміщення;

- Тощо.

У «Різному» депутатами міської ради було прийнято Звернення до Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України щодо збільшення оплати праці у сфері охорони здоров'я та збільшення медичної субвенції державного бюджету на 2017 рік. У вимогах Звернення звучало наступне:

1. внести зміни до додатку 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.20002 р. №1298 щодо встановлення більш високих тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери – працівників сфери охорони здоров’я;

2. провести розрахунки фактичної потреби бюджетного фінансування для забезпечення у повному обсязі фонду заробітної плати працівників закладів охорони здоров’я, підготувати, внести на розгляд та підтримати проект закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет на 2017 рік»» в частині збільшення медичної субвенції.

Із більш детальною інформацією щодо прийнятих рішень можна ознайомитися за посиланням: http://www.nizhynrada.gov.ua/article/1152/rshennya-msko-radi-priynyat-na-21-ses-7-sklikannya-28-lyutogo-2016-roku-.html

Відділ інформаційно-аналітичної роботи

та комунікацій з громадськістю

виконавчого комітету Ніжинської міської ради

06.03.2017