Постанова КМУ від 30.05.2018 №417

"Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням". Можна ознайомитися за посиланням:https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-realizaciyi-prava-osib-na-pershochergove-zarahuvannya-do-zakladiv-vishoyi-medichnoyi-i-pedagogichnoyi-osviti-za-derzhavnim-regionalnim-zamovl