Фахівці Інституту серця проведуть серію лекцій і тренінгів для ніжинських лікарів

Днями в Ніжині побували лікарі Інституту серця МОЗ України на чолі з його директором — доктором медичних наук, про­фесором, заслуженим лікарем України Борисом Тодуровим. А невдовзі міська влада планує підписати з Інститутом сер­ця меморандум про співпрацю. У результаті ніжинці зможуть отримувати висококваліфіковану допомогу в лікуванні сер­цево-судинних захворювань, а місцеві лікарі підвищувати­муть свою кваліфікацію. У майбутньому ж на базі Ніжинської центральної міської лікарні імені Миколи Галицького і взагалі планують проводити операції з трансплантації серця!
- Із Борисом Михайловичем Тодуровим я знайомий давно, тож спе­ціально запросив його та лікарів Ін­ституту серця в наше місто, — гово­рить ніжинський міський голова Олександр Кодола — Вони прове­ли тут перший прийом хворих. Такі ж прийоми плануються і в подальшому. Ніжинці з хворобами серця матимуть змогу отримати консультацію, а в ра­зі необхідності операції узгодити з лі­карями, де краще її зробити - тут чи в Києві. Наприкінці ж жовтня - на початку листопада фахівці Інституту серця ще й проведуть серію лекцій і тренінгів для наших лікарів. Це дозволить ніжинським кардіо­логам набути нових знань — озна­йомитись з останніми науковими розробками та досягненнями в га­лузі кардіохірургії, які вони в Май­бутньому зможуть застосовувати на практиці.
Великі сподівання в Ніжині по­кладають і на самі трансплантації.
— Ще коли я був народним де­путатом, Верховна Рада прийняла Закон України «Про застосуван­ня трансплантації анатомічних матеріалів людині», що значно розширив можливості в цій сфері. Це європейський досвід, який, на мою думку, ми маємо перейняти, адже він дає можливість рятува­ти людські життя вже сьогодні. То­му дуже хотілося б, щоб пересад­ка серця, яку успішно роблять лі­карі Інституту серця, була доступ­ною і для мешканців нашого міста, — наголошує Олександр Кодола.
— Окрім того, Інститут серця іні­ціював створення спеціалізованої швидкої допомоги, яка має виїж­джати на виклики в будь-який куто­чок України. Враховуючи, що від­стань від Ніжина до Києва невели­ка, у наших пацієнтів є гарні шанси за потреби швидко потрапити до лікарів Інституту серця.
За статистикою, причиною ле­тальності 67% українців є саме серцево-судинні захворювання: за рік від них помирає понад 400 ти­сяч людей У європейських краї­нах ця цифра вдвічі менша, тож іще кілька років тому українські кардіо­логи забили на сполох, заявивши, що ігнорування цієї проблеми — це пряма загроза національній без­пеці. І саме співпраця столичних кардіохірургів із громадами дасть можливість вберегти десятки, а то й сотні життів. Сподіваємось, так воно й буде!
Джерело: газета "Гарт" від 07.10.2022, Катерина ДРОЗДОВА
07.10.2022