Відділ бухгалтерського обліку

Відділ бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області :

Начальник відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Ніжинської міської ради - головний бухгалтер Єфіменко Наталія Євгеніївна, тел. 7-17-57, каб. № 35

Заступник начальника відділу  бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Ніжинської міської ради-головного бухгалтера – Сипливець Світлана Іванівна, тел. 7-17-57, каб. № 36.

Спеціаліст ІІ категорії відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Ніжинської міської ради – Ковтун Алла Матвіївна, тел.7-17-57, каб. № 36

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Ніжинської міської ради - Турчин Наталія Володимирівна,  каб. № 7.

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Ніжинської міської ради - Кокодій Наталія Миколаївна, каб № 7.

Спеціаліст ІІ категорії відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Ніжинської міської ради - Крикуха Людмила Іванівна, тел 7-16-96, каб. № 56.

Основними завданнями відділу є:

1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради, апарату виконавчого комітету міської ради та їх структурних підрозділів;

2. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до призначення коду економічного класифікації видатків бюджету, достовірного та в повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

3. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів відповідно до затверджених кошторисів витрат бюджету, забезпечення раціонального використання та економії бюджетних коштів, облік та збереження товарно-матеріальних цінностей у структурних підрозділах виконавчого комітету Ніжинської міської ради;

4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5. Своєчасного та в повному обсязі розрахунків по заробітній платі з працівниками, нарахуванню та перерахуванню податків і зборів до відповідних бюджетів;

6. Підготовка, складання та своєчасне подання у встановленому порядку бухгалтерського та фінансових звітів.