Служба у справах дітей

Служба у справах дітей виконавчого комітету Ніжинської міської ради

 

Служба у справах дітей виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області діє відповідно до Положення про cлужбу у справах дітей, затвердженого рішення 7 сесії Ніжинської міської ради сьомого скликання №19-7/2016 від 02 лютого 2016 року розробленого у відповідності до Закону України «Про органи і служби справах дітей та спеціальні установи для дітей».

Юридична адреса:16600, Чернігівська область, м. Ніжин, площа імені Івана Франка, 1, каб.83.

Години роботи: з 8.00 - 17.00. (з 13.00 до 14.00.- обідня перерва).

вихідні дні – субота, неділя

Електронна пошта: [email protected]

Сторінка у Facebook:

https://www.facebook.com/pages/category/Band/Служба-у-справах-дітей-виконавчого-комітету-Ніжинської-міської-ради-2028964330733547/

Начальник служби у справах дітей — Рацин Наталія Борисівна

Години прийому громадян:

понеділок - четвер з 14.00 до 16.00,

Вівторок-середа з 9.00до 13.00

Місце розташування:

м. Ніжин, площа Івана Франка 1, каб. 82 (перший поверх міськвиконкому)

Контактний телефон:

тел. (046231) 2-36-21

 

Сектор опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей:

Мальована Вікторія Володимирівна   –  в.о. начальник сектору опіки, піклування та усиновлення.

Савостьянова Оксана Григорівна - головний спеціаліст сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей.


понеділок - четвер з 9.00 до 13.00,

Вівторок-середа з 14.00до 17.00

Місце розташування:

м. Ніжин, площа Івана Франка 1, каб. 9б (перший поверх міськвиконкому)

Контактний телефон:

тел. (046231) 2-36-21

 

Сектор профілактики правопорушень серед дітей служби у справах дітей:

Єрофєєва Лариса Григорівна - начальник сектора профілактики правопорушень серед дітей.

Парубець Марина Олександрівна - головний спеціаліст сектору профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

- головний спеціаліст сектору профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

 

Години прийому громадян:

понеділок - четвер з 14.00 до 17.00,

Вівторок-середа з 9.00до 13.00

Місце розташування:

м. Ніжин, площа Івана Франка 1, каб. 83 (перший поверх міськвиконкому)

Контактний телефон:

тел. (046231) 2-36-21

 

Основними завданнями служби є:

- Реалізація на території Ніжинської територіальної громади державної політики з питань соціального захисту дітей, повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, вчиненню дітьми правопорушень.

- Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб;

- Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей, повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб та організації роботи із запобігання  бездоглядності та безпритульності, домашньому  насильству  стосовно  дітей  і за участю дітей.

- Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні та патронатні сім'ї.

- Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

- Ведення державної статистики щодо дітей та повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб.

- Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок), повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб.

- Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

- Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

- Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

- Визначення пріоритетних напрямів поліпшення в місті становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

- Організовує розроблення і здійснення на території Ніжинської ТГ заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

- Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень, повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб.

- Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню.

- Подає пропозиції до проектів міських програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб.

- Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень, повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб.

- Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державної кримінальної виконавчої служби,  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях.

- Здійснює контроль за умовами утримання повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб у сім'ях опікунів, піклувальників.

-  Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, уповноваженим підрозділом органів Національної  поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

- Розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності.

- Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок), повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб.

- Веде єдиний електронний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, потенційних опікунів (піклувальників), усиновителів та прийомних батьків.

- Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

- Готує акт обстеження умов проживання дитини, повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб та опис їх майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника.

- Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб у сім'ях опікунів, піклувальників.

-  Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу.

- Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.

- Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

- Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років.

- Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації.

- Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

- Розробляє заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила  домашнє насильство у будь-якій формі, та організовує їх здійснення.

- Інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися.

-  Забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції.

- Порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків під час виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.

Робота служби спрямована на поліпшення становища дітей, запобігання бездоглядності і правопорушенням серед них, на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які потрапили в складні життєві обставини.

При службі створено та діє координаційна рада у справах дітей, постійна комісія з питань захисту прав дитини. Службою у справах дітей проводяться міжвідомчі наради по взаємообміну інформацією між зацікавленими відділами та управліннями.

Служба у своїй діяльності керується Конвенція ООН про права дитини;Конституцією України і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації.

Служба у справах дітей є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Доступ до публічної інформації

Надання публічної інформації службою у справах дітей виконавчого комітету Ніжинської міської ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Порядок оприлюднення публічної інформації

Публічна інформація оприлюднюється на інформаційних стендах біля кабінетів Служби та на офіційному веб-сайті Ніжинської міської ради в мережі Інтернет.

Громадськість може брати участь у обговоренні нагальних питань щодо реалізації повноважень Служби шляхом подання звернень у зручній для громадян формі (письмово, усно, електронною поштою, телефоном) та участі у громадських обговореннях організованих Службою.