Соціальний захист сімей

Впровадження сімейної політики.

Попередження насильства в сім’ї.

З метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку багатодітної сім’ї, підвищення її життєвого рівня відділом сім’ї та молоді розроблено та реалізується міська програма підтримки багатодітних родин міста Ніжина. Постійно проводиться робота щодо присвоєння статусу багатодітної родини та видачі посвідчень багатодітним сім’ям . Оформлено відповідний статус 35 багатодітним родинам.

Подовжено статус – 59 сім’ям.

Постіно ведеться робота по оновленню бази даних багатодітних сімей. Станом на 31.12.2015 року в місті проживає 278 багатодітних сімей(265 – у2015 році , в них виховується 906 дітей (885-2015 рік)

Протягом 2015 року видано 35 тимчасових довідок - посвідчень батьків багатодітних сімей (у зв’язку з відсутністю посвідчень державного зразку відділом у 2015 році розроблено форма тимчасових довідок ) та 12 посвідчень і 69 тимчасових довідок дітям з багатодітних сімей.

За звітний період 40 багатодітним сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, за рішенням виконавчого комітету надана матеріальна допомога на загальну суму -39805 грн 88 коп .З них 27 сім’ям виділені кошти для підготовки дітей до 1 класу.

741дитині видані новорічні подарунки.

Визначено потреби сімей, в яких виховується 5 і більше дітей та діти - інваліди. Таких сімей в місті 18. Продовжено робота щодо підготовки заявок на Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної адміністрації для адресної допомогу через обласний бюджет Програма «Реалізація Стратегії демографічного розвитку Чернігівської області до 2015 року». За звітній період 10 ніжинських сімей отримали побутову техніку, меблі, будматеріали на суму 27270 грн. 8 багатодітних родин(відповідно до поданих заявок) забезпечені дровами на зимовий період

20 лютого відбулася зустріч з багатодітними сім’ями, під час якої обговорювалися проблеми, що стосуються працевлаштування багатодітних матерів після закінчення відпуски по догляду за дитиною по досягненню нею трирічного віку, піднімалися питання безкоштовних ліків по рецептам, стаціонарного лікування дітей, сімейного оздоровлення (путівки матері і дитини), плати за дитячі садочки тощо. За результатами зустрічі виконано усі пункти доручень міського голови відповідним службам.

Систематично проводилася відповідна робота щодо обстеження сімей заявників щодо з’ясування фактів реальної загрози вчинення насильства в сім’ях. На координаційній раді з питань попередження насильства в сім’ї розглянуто 9 заяв про факти реальної загрози вчинення насильства в сім’ях, складені акти з’ясування обставин вчинення насильства в сім’ї, вжиті комплексні заходи. Відділ виступив ініціатором розробки анкети щодо обізнаності мешканців міста з проблемами насильства в сім’ї (опитано до 700 респондентів), результати проаналізовані у лютому ( підсумкові -науковцями НДУ у грудні )під час проведення круглих столів з питань попередження насилля та протидії торгівлі людьми. У квітні підготовлено та затверджено Розпорядження міського голови «Про додаткові заходи щодо посилення роботи з попередження насильства в сім’ї». Розроблений міський план заходів з питань попередження насильства у сім’їна 2015 рік.

Розповсюджено інформаційно-просвітницькі листівки – 500 примірників, під час проведення вуличних акцій для мешканців міста в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»(листопад-грудень).

За поданням Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області станом на обліку Ніжинського МВ УМВС за вчинення насильства в сім’ї перебуває 254 осіб. З них 10 жінок, 244 чоловіків. Зафіксовано 311 звернень щодо насильства в сім’ї, від жінок 300, чоловіків – 11. Кількість винесених офіційних попереджень – 52.

З урахуванням аналізу стану правопорушень в місті проводяться спільні профілактичні заходи (рейди, обстеження) щодо попередження насильства в сім’ї, до яких залучаються працівники служб та відділів міліції, служби у справах дітей, відділу у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради. Продовжується участь в акції «Відповідальність починається з мене».

У травні проведений кущовий круглий стіл « Впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів,які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Чернігівській області».

Регіональному представнику в Чернігівській області з гендерних питань відділом на публічний запит підготовлено узагальнена інформація, інформаційно-аналітичні матеріали щодо основних напрямів роботи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на території м. Ніжина.

Пріоритетність сімейних цінностей забезпечується проведенням просвітницьких заходів за участю представників громадського сектору: круглі столи-2: «Сім’я у вимірі сьогодення: проблеми, перспективи та розвиток», загальноміські тижні здоров’я, сім’ї.

Відділ у справах сім’ї та молоді є постійним учасником й співорганізатором зустрічей з представниками громадських організацій міста, які очолюють жінки, у напряму розвитку місцевих жіночих ініціатив. Проведено 2 круглих стола.

Реалізований проект »Перлина Ніжина», «Красуня Ніжина «, «Жінка Ніжина та Пані Ніжина», «У пошуках власного шляху».Багатодітноювважається сім'я, в якій виховується троє та більше дітей ( рідних, усиновлених та дітей, над якими встановлено опіку та піклування).

Відповідно, до категорії багатодітних сімей не відносяться та не мають права отримувати посвідчення:

  • сім'ї, які утворені шляхом повторного шлюбу батьків та спільного виховання трьох та більше дітей від попередніх шлюбів без їх усиновлення;
  • прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

З вересня 2010 року згідно з Законом України та постановою Кабінету міністрів України від 02 березня 2010р. № 209 видаються посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї.

1. Посвідчення є документами, що підтверджують статус багатодітної сім'ї і дітей з такої сім'ї та їх право на отримання пільг згідно з Законом України « Про охорону дитинства» та іншими актами законодавства.

2. Посвідчення видаються структурним підрозділом у справах сім'ї, молоді та спорту районних держадміністрацій одному із батьків за місцем його реєстрації протягом одного місяця після подання таких документів:

  • Заяви батька або матері про видачу посвідчень;
  • Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;
  • Копії свідоцтва про народження дітей ;
  • Довідки про склад сім'ї(форма 3);
  • Фотокарток (батьків та дітей, старше 6 років) розміром 3*4см.
  • Довідка про те, що за місцем реєстрації батька або матері

посвідчення структурним підрозділом не видавались( у разі реєстрації батьків за різним місцем проживання);

3. Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім'ї.

4. Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з шести років.

5. У разі втрати посвідчення видається його дублікат.

6. Посвідчення видаються безоплатно.

7. Бланки посвідчень виготовляються на замовлення Мінсім'ямолодьспорту і є документами суворого обліку.

Багатодітні сім'ї мають право на такі пільги:

1. 50 % знижка плати за користування житлом ( квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством.

2. 50 % знижка плати за користування комунальними послугами ( газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб в межах норм, передбачених чинним законодавством.

3. 50 % знижка плати вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, передбачених чинним законодавством, в разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення.

4. позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів.

Пільги щодо користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива, передбачені пунктами 1-3 частини третьої цієї статті, надаються багатодітним сім'ям незалежно від житла та форми власності на нього.

Діти з багатодітних сімей мають право на такі пільги:

1. безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

2. щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

3. першочергове обслуговування в лікувально – профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

4. безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту ( крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, в тому числі внутрірайонних, внутрі – та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

5. безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно Закону України « Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Детальна інформація за тел. 5-39-31

Відділ у справах сім'ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради