Інформації та матеріали про виконання бюджету за 2020 рік


02.07.2021

Бюджет для громадян 2020 рік

Завантажити

18.05.2021

Iнформацiя_про_виконання_доходноi_частини_бюджету_Нiжинс_коi_мiс_коi_ОТГ_за_6_мiсяцiв_2020_року

Завантажити

18.05.2021

Iнформацiя_про_виконання_доходноi_частини_бюджету_м.Нiжина_за_сiчен__2020_року

Завантажити

18.05.2021

Iнформацiя_про_виконання_видатковоi_частини_бюджету_Нiжинс_коi_мiс_коi_ОТГ_за_9_мiсяцiв_2020_року

Завантажити

18.05.2021

Iнформацiя_про_виконання_видатковоi_частини_бюджету_Нiжинс_коi_мiс_коi_ОТГ_за_8_мiсяцiв_2020_року

Завантажити

18.05.2021

Iнформацiя_про_виконання_видатковоi_частини_бюджету_Нiжинс_коi_мiс_коi_ОТГ_за_7_мiсяцiв_2020_року

Завантажити

02.04.2021

Звіт Про виконання бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік

Завантажити

18.05.2021

Iнформацiя_про_виконання_видатковоi_частини_бюджету_м.Нiжина_за_сiчен__2020_року

Завантажити

18.05.2021

Iнформацiя_про_виконання_видатковоi_частини_бюджету_м.Нiжина_за_I_пiврiччя_2020_року

Завантажити

18.05.2021

Iнформацiя_про_виконання_доходноi_частини_бюджету_Нiжинс_коi_мiс_коi_ОТГ_за_7_мiсяцiв_2020_року

Завантажити

18.05.2021

Iнформацiя_про_виконання_доходноi_частини_бюджету_Нiжинс_коi_мiс_коi_ОТГ_за_8_мiсяцiв_2020_року

Завантажити

18.05.2021

Iнформацiя_про_виконання_доходноi_частини_бюджету_Нiжинс_коi_мiс_коi_ОТГ_за_9_мiсяцiв_2020_року

Завантажити

18.05.2021

Iнформацiя_про_фiнансування_мiс_ких_цiл_ових_програм_за_сiчен_-червен__2020_рiк

Завантажити

18.05.2021

Пояснювал_на_записка_про_виконання_бюджету_за__I_пiврiччя_2020_р.

Завантажити

18.05.2021

Iнформацiя_про_фiнансування_мiс_ких_цiл_ових_програм_за_сiчен_-вересен__2020_рiк

Завантажити

18.05.2021

Iнформацiя_про_використання_коштiв_по_програмi_фiнансовоi_пiдтримки_комунал_них_пiдприeмств_за_9_мiсяцiв_2020_року

Завантажити

18.05.2021

Iнформацiя_про_використання_коштiв_по_програмi_фiнансовоi_пiдтримки_комунал_них_пiдприeмств_за_6_мiсяцiв_2020_року

Завантажити

18.05.2021

Iнформацiя_про_використання_коштiв_бюджету_розвитку_за_сiчен_-червен__2020_рiк

Завантажити

18.05.2021

Iнформацiя_про_використання_коштiв_бюджету_розвитку_за_сiчен_-вересен__2020_рiк

Завантажити

18.05.2021

ПОЯСНЮВАЛ_НА_ЗАПИСКА_за__9_мiсяцiв_2020р.

Завантажити

26.02.2021

Пояснювальна записка Про виконання бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік

Завантажити

11.01.2021

Iнформацiя про виконання видаткової частини бюджету Нiжинської мiської ОТГ за 2020 рiк

Завантажити

11.01.2021

Iнформацiя про виконання доходної частини бюджету Нiжинської мiської ОТГ за 2020 рiк

Завантажити

11.01.2021

Iнформацiя про фiнансування мiських цiльових програм за сiчень-грудень 2020_рiк

Завантажити

12.01.2021

Інформація про використання коштів бюджету розвитку за 2020 рік

Завантажити

12.01.2021

Інформація про використання коштів по програмі фінансової підтримки комунальних підприємств за 2020 рік

Завантажити

08.02.2021

Інформація про використання коштів по програмі фінансової підтримки комунальних підприємств за 2020 рік

Завантажити

18.02.2021

Надходження коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності у 2020 році

Завантажити

18.02.2021

Найбільші платники податку на доходу фізичних осіб до бюджету Ніжинської міської ТГ в 2020 році

Завантажити

18.02.2021

Надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосопдарського призначення, що перебувають у комунальній власності за 2020 рік

Завантажити

19.02.2021

Безповоротна_фiн.пiдтримка_КП,_придбання_технiки_у_2009-2020_р.р.

Завантажити

19.02.2021

Видатки_на_благоустрiй_за_2009-_2020р.р.

Завантажити

19.02.2021

Видатки_по_галузям_за_2009-2020_р.р.

Завантажити

19.02.2021

Звiт_про_виконання__Громадс_кого_бюджету_за_2020_рiк

Завантажити

14.12.2020

Інформація про використання коштів бюджету розвитку за січень-листопад 2020 рік

Завантажити

14.12.2020

Інформація про виконання доходної частини бюджету Ніжинської міської ОТГ за 11 місяців 2020 року

Завантажити

09.06.2020

Інформація про виконання видаткової частини бюджету Ніжинської міської ОТГ за 5 місяців 2020 року

Завантажити

14.12.2020

Інформація про виконання видаткової частини бюджету Ніжинської міської ОТГ за 11 місяців 2020 року

Завантажити

09.06.2020

Інформація про виконання доходної частини бюджету Ніжинської міської ОТГ за 5 місяців 2020 року

Завантажити

09.06.2020

Пояснювальна записка про виконання бюджету за І квартал 2020 року

Завантажити

09.06.2020

Динаміка видатків по благоустрою за 2009- 4 місяці 2020 р.р.

Завантажити

09.06.2020

Інформація про доходи і видатки по Кунашівській сільраді за І кв. 2020 р.

Завантажити

09.06.2020

Інформація про виконання видаткової частини бюджету Ніжинської міської ОТГ за 4 місяці 2020 року

Завантажити

09.06.2020

Інформація про виконання доходної частини бюджету Ніжинської міської ОТГ за 4 місяці 2020 року

Завантажити

09.06.2020

Інформація про використання коштів по програмі фінансової підтримки комунальних підприємств за 3 місяці 2020 року

Завантажити

09.06.2020

Інформація про виконання видаткової частини бюджету м.Ніжина за 3 місяці 2020 року

Завантажити

09.06.2020

Інформація про виконання доходної частини бюджету за 3 місяці 2020 року

Завантажити

09.06.2020

Інформація про фінансування міських цільових програм за січень-березень 2020 рік

Завантажити

09.06.2020

Інформація про використання коштів бюджету розвитку за січень-березень 2020 рік

Завантажити

18.11.2020

Інформація про виконання доходної частини бюджету Ніжинської міської ОТГ за 10 місяців 2020 року

Завантажити

18.11.2020

Інформація про виконання видаткової частини бюджету Ніжинської міської ОТГ за 10 місяців 2020 року

Завантажити