Оголошення щодо комунального майна


Інформаційне повідомлення

про завершення приватизації об’єкта малої приватизації-

нежитлового  приміщення, що розташоване за адресою: Чернігівська область, місто Ніжин, вулиця  Гоголя, будинок 13а/5

                                                             

 

           Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» органом приватизації - Управлінням комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області згідно з Наказом №51 від 17 червня 2022 року «Про завершення приватизації об’єкта малої приватизації - нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: Чернігівська область, місто Ніжин, вулиця Гоголя, будинок 13а/5» була завершена приватизація нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: Чернігівська область, місто Ніжин, вулиця Гоголя, будинок 13а/5.

 

Управління комунального майна

та земельних відносин Ніжинської міської радиОголошення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

 

Відповідно до ст. 335 Цивільного кодексу України, на підставі рішення Ніжинської міської ради від 30.03.2021 року № 32-8/2021, органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, взята на облік безхазяйна нежитлова будівля за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вулиця Зикова, будинок 36, загальною площею 77,4 кв.м.

Власникам з документами, що підтверджують право власності на вищевказане майно, необхідно звернутися до Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради ( м. Ніжин, вул. Овдіївська, буд. 5, каб. 3) протягом року з дня оприлюднення цього оголошення.

Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області

_____________________________________

Оголошення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

 

Відповідно до ст. 335 Цивільного кодексу України, на підставі рішення Ніжинської міської ради від 30.03.2021 року № 32-8/2021, органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, взята на облік безхазяйна нежитлова будівля за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вулиця Московська, будинок 7, загальною площею 208 кв.м.

Власникам з документами, що підтверджують право власності на вищевказане майно, необхідно звернутися до Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради ( м. Ніжин, вул. Овдіївська, буд. 5, каб. 3) протягом року з дня оприлюднення цього оголошення.

Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області

______________________________________

Оголошення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

 

Відповідно до ст. 335 Цивільного кодексу України, на підставі рішення Ніжинської міської ради від 26.02.2021 року № 25-7/2021, органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, взята на облік безхазяйна квартира, об`єкт житлової нерухомості, за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вулиця Купецька, будинок 3, квартира 32, загальною площею 45,6 кв.м.

Власникам з документами, що підтверджують право власності на вищевказане майно, необхідно звернутися до Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради ( м. Ніжин, вул. Овдіївська, буд. 5, каб. 3) протягом року з дня оприлюднення цього оголошення.

Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області

__________________________________

Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акта –

проекту рішення Ніжинської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Ніжинської територіальної громади»

 

1. Вид та назва регуляторного акта: Проект рішення Ніжинської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Ніжинської територіальної громади».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради.  

3. Цілі прийняття акта: Проект рішення Ніжинської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Ніжинської територіальної громади». розроблений з метою забезпечення вимог Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна» та створення єдиного підходу для орендодавців комунального майна територіальної громади м. Ніжина при укладенні договорів оренди, належного правового оформлення орендних правовідносин.

4.Строк виконання заходів з відстеження:

З 02 березня 2021 року по 22 березня 2021 року.

5. Тип відстеження: Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження: Статистичний.

7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Прийняття рішення Ніжинської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Ніжинської територіальної громади» забезпечить:

- виконання вимог Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна»;

- врахування наявних можливостей при передачі комунального майна Ніжинської територіальної громади в оренду;

- створення єдиного підходу для орендодавців комунального майна Ніжинської територіальної громади при укладенні договорів оренди, належного правового оформлення орендних правовідносин.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності актів.

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись та вивчатися:

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта;

- ефективність розробленого механізму;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта.

 

 

Показники результативності

Базове відстеження

З 02.03.2021 по 22.03.2021

Загальна кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія  регуляторного акта

130

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія  регуляторного акта, віднесених до високого, середнього та незначного ступенів ризику

До високого ступеня ризику -2 (1,5%)

 

До середнього ступеня ризику-8 (6,2%)

 

До незначного ступеня ризику-120 (92,3%)

Кількість пропозицій та клопотань суб’єктів господарювання щодо вдосконалення регуляторного акта

0

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта

Високий. Акт розміщено на офіційному сайті Ніжинської міської ради

 

Повідомлення про оприлюднення, проект даного рішення та аналіз його регуляторного впливу попередньо були опубліковані на офіційному веб - сайті Ніжинської міської ради за електронною адресою: https://nizhynrada.gov.ua/ з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.  

У термін, передбачений для обговорення проекту рішення, до розробника проекту надійшли пропозиції, які були розглянуті та частково враховані.

 

 

Начальник управління комунального майна та

земельних відносин Ніжинської міської ради                                 І.А. Онокало

________________________________________

Експертний висновок

 

постійної комісії Ніжинської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, інвестиційної діяльності, бюджету та фінансів

 

 «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Ніжинської територіальної громади»

 

          Розробник проекту регуляторного акту:

Ніжинська міська рада Чернігівської області.

      

          1. Проект регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленими статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки): відповідає.

 

          2. Проект регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу з:

          - визначення та проведення аналізу проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання господарських відносин, оцінка важливості цієї проблеми;

          - обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;

          - обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розгляду можливості внесення змін до них;

          - визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та Ніжинської територіальної громади внаслідок дії регуляторного акта;

          - визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього регулювання господарських відносин;

          - аргументування переваг обраного способу досягнення встановлених цілей;

          - опису механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

          - обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта;

          - оцінки можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, яким розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні виконувати ці вимоги;

          - оцінка розвитку впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта;

          - визначення показників результативності регуляторного акта;

          - визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

в разі його прийняття відповідає.

 

         3. Узагальнений висновок: проект регуляторного акта «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Ніжинської територіальної громади» відповідає вимогам ст. ст. 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Голова постійної комісії Ніжинської міської

ради з питань соціально-економічного розвитку,

підприємництва, інвестиційної діяльності,

бюджету та фінансів                                                                            В.Х. Мамедов

        

                                              

 

«___» _______ 2021 року

 

 

_______________________________

Повідомлення  про  оприлюднення регуляторних актів

 

        Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою прийняття зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, Ніжинська міська рада оприлюднює проект наступного регуляторного акта:

 «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Ніжинської територіальної громади».

Спосіб оприлюднення:

         Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу до проекту рішення Ніжинської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно Ніжинської територіальної громади» для ознайомлення розміщено на офіційному сайті Ніжинської міської ради https://nizhynrada.gov.ua/ .

 

Зміст проекту:

        1.Проект рішення Ніжинської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Ніжинської територіальної громади».

         2. Аналіз регуляторного впливу.

 

Строк приймання пропозицій та зауважень:

       Пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі протягом місяця з дня їх оприлюднення за  адресою:  Чернігівська область, місто Ніжин, вулиця Овдіївська, будинок 5, Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради та на електронну адресу [email protected] .

 

Розробник та його адреса:

 

        Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради.

Чернігівська область, місто Ніжин, вулиця Овдіївська, будинок 5.

Тел.04631-7-18-53,  https://nizhynrada.gov.ua/

 

 

 


26.03.2021

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності Ніжинської територіальної громади

Завантажити

26.03.2021

3- Аналіз регуляторного впливу 04.03.2021

Завантажити