Нормативно-правова база

Документи

Постанова кабміну "Про внесення змін до переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, запроваджені з метою запобігання поширенню на території окремих адміністративно-територіальних одиниць гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призводять до тимчасової зупинки роботи суб’єктів господарювання, в яких працюють застраховані особи, та фізичних осіб - підприємців" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1003-2021-%D0%BF#Text 

Постанова кабміну "Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19" https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-ocinki-dopustimosti-derzhavnoyi-dopomogi-s030321

Закон України

Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1113-20?fbclid=IwAR2w_Uym-W69aWyarkxr-MCUUiy88KBEh0xU99AuVVN4k-qqN33nZqz9HRs#Text    

Закон України«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Закон України«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Постанова Кабінету Міністрів України«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 р. № 211

Закон України«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-20#Text

Постанови та розпорядження Головного санітарного лікаря України

https://moz.gov.ua/golovnij-derzhavnij-sanitarnij-likar-ukraini

РозпорядженняГоловного санітарного лікаря України від 04.05.2020 №31 "Про проведення громадського обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів при послаблені карантину"

ПостановаГоловного державного санітарного лікаря України «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при торгівлі продовольчими (окрім ринків) та непродовольчими товарами на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 9 травня 2020 р. № 17

ПостановаГоловного державного санітарного лікаря України «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при роботі закладів громадського харчування на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» від 9 травня 2020 р. № 18

ПостановаГоловного державного санітарного лікаря України «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні стоматологічної допомоги на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 9 травня 2020 р. № 19

ПостановаГоловного державного санітарного лікаря України «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в перукарнях та салонах краси на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 9 травня 2020 р. № 20

ПостановаГоловного державного санітарного лікаря України "Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках" від 16 травня 2020 р. №21

ПостановаГоловного державного санітарного лікаря України "Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах громадського харчування на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 02 червня 2020 р. №32

ПостановаГоловного державного санітарного лікаря України "Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 02 червня 2020 р. №34

Наказ Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів