Завчасне звернення – запорука стабільності стану соціально-трудових відносин

Виконуючи свої повноваження, відділення НСПП в Чернігівській області приділяє особливу увагу в роботі налагодженню ефективної взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців в частині організації та вжиття спільних дій по сприянню врегулювання конфліктних ситуацій у відповідності до ст.24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії», Закону України «Про організації роботодавців».

На звернення багатьох зацікавлених сторін соціального діалогу надаємо роз’яснення про те, що однією із форм акцій соціального протесту є Страйк, який застосовується найманими працівниками як крайній засіб, лише в разі не вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) згідно ст. 17 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

В подальшому, при виникненні передумов дестабілізації стану трудових відносин через порушення вимог чинного законодавства про працю, колективних договорів (угод), тощо, які можуть призвести до загострення суперечностей між працівниками і роботодавцями та акцій протесту, пропонуємо завчасно звертатись за сприянням до відділення НСПП в Чернігівській області для оперативного вжиття спільних заходів по їх локалізації.

Відділення Національної служби посередництва і примирення Чернігівській області:

т.77-62-77,e-mail: [email protected]

26.07.2016