Відкриті дані

Відкриті дані — це концепція, за якою певні дані мають бути вільними для використання та розповсюдження будь-якою особою з будь-якою метою.

Цей термін часто використовують для позначення концепції «Відкриті державні дані», що є інструментом оцінки та контролю роботи влади та держави та є одним з наріжних каменів електронного уряду. В Україні для позначення відкритих державних даних використовують формулювання «публічна інформація у формі відкритих даних».

Відповідно до визначення відкритості[1] Фонду відкритих знань[en], дані є відкритими, якщо задовільняються такі умови:

  • Відкрита ліцензія: дані розповсюджуються під відкритою ліцензією (share-alikeсуспільне надбання)
  • Відкритий доступ: дані доступні за плату, що не перевищує витрати на їх відтворення (переважно безкоштовно через інтернет)
  • Відкритий формат: дані доступні у форматі, що не створює перешкод для їх модифікації (машиночитний формат)

Концепція відкритості даних загалом не є новою, але її активне поширення почалося з розвитком інформаційних технологій та Інтернету.

Форма відкритих даних передбачає можливість автоматизованої обробки оприлюдненої інформації, вільний та безоплатний доступ до неї, а також можливість вільно поширювати та використовувати оброблену інформацію.

Ці характеристики визначають переваги інформації у формі відкритих даних: автоматизована обробка дозволяє будувати інноваційні продукти і послуги, вільний та безоплатний доступ забезпечує можливість для будь-кого займатись обробкою, а свобода використання — можливість застосовувати створені продукти в будь-яких цілях: комерційних, суспільних чи приватних[2].

01.11.2023