УРЯД НІМЕЧЧИНИ ПРОФІНАНСУВАВ РЕНОВАЦІЮ ДВОХ ЛІКАРЕНЬ НА НІЖИНЩИНІ


Коштом уряду Німеччини профінансовано реновацію приміщень КНП «Ніжинська центральна міська лікарня імені М. Галицького» і КНП «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги». В цих закладах проведено ремонти і перепланування на окремих поверхах. В квітні в них запрацюють кол-центри, а згодом - сонячні електричні станції.

Наприкінці 2022 року проєкт GIZ Ukraine «Спеціальна програма підтримки України/ EU4ResilientRegions» отримав запити на допомогу від громад з п’яти регіонів. Громади потребували допомоги у відновленні самих закладів, а також у вдосконаленні сервісу та комунікації в існуючих закладах охорони здоров’я.

«В рамках проєкту по реновації лікарень ми обрали комплексний підхід, - розповідає Рене фон Прондзінскі, керівник компоненту соціальної інфраструктури. – Тому окрім проведення відновлювальних робіт, ми були сфокусовані на підсиленні стійкості закладів загалом і впроваджені нової філософії лікарень. Йдеться про впровадження рішення в частині комунікації з пацієнтами, а також підвищення енергонезалежності закладу».

Для кожного з медичних закладів розроблено окремий пакет будівельних рішень, що імплементовано навколо ремонтних робіт приміщення кол-центру. Його оператори надаватимуть інформацію про розклад роботи лікарів, діагностичні процедури та правила підготовки до них, що напряму впливає на якість медичних послуг.

Це комплексний і принципово новий рівень обслуговування пацієнтів, які зможуть користуватись зручними каналами зв’язку. Відкриття центру планується в квітні 2024 року, а поки проходить етап навчання персоналу і налагодження роботи.
Також влітку 2024 році на території обох медичних закладів запрацюють сонячні електричні станції. В Ніжині її встановлена потужність складатиме 50 кВт*год (пік), а в Бахмачі - 25 кВт*год (пік). За попередніми розрахунками в сонячну погоду забезпечуватиме покриття значної частки потреб в електриці лікувального закладу.

Проєкт реновації закладів охорони здоров’я в рамках проєкту «Спеціальна програма підтримки України/ EU4ResilientRegions» з облаштуванням сучасних кол-центрів і встановленням сонячних електростанцій охопить вісім закладів в Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Чернігівській областях.

Renovation of two hospitals in Chernihiv region financed by the German government
The German overnment has financed the renovation of the premises of the Nizhyn Central City Hospital and the Bakhmach City Primary Healthcare Centre. These facilities have undergone repairs and redevelopment on some floors. Call centers will be launched in April, followed by solar power plants.
At the end of 2022, GIZ Ukraine's Special Assistance Programme Ukraine/EU4ResilientRegions project received requests for assistance from communities in five regions. The communities needed help in rebuilding the facilities themselves, as well as improving services and communication in existing healthcare facilities.
"As part of the hospital renovation project, we chose a comprehensive approach," says René von Prondzinski, Component Lead Social Infrastructure, "So in addition to carrying out restoration work, we focused on strengthening the sustainability of the facilities in general and introducing a new hospital philosophy. We are talking about implementing solutions in terms of communication with patients, as well as increasing the energy independence of the institution."
A separate package of construction solutions has been developed for each of the medical facilities, which is implemented around the call centre renovation. Its operators will provide information on doctors' work schedules, diagnostic procedures and rules for preparing for them, which directly affects the quality of medical services.
This is a comprehensive and fundamentally new level of service for patients, who will be able to use convenient communication channels. The center is scheduled to open in April 2024, and is currently undergoing staff training and set-up.
In addition, in the summer of 2024, solar power plants will be launched on the territory of both medical facilities. In Nizhyn, the installed capacity will be 50 kWh (peak), and in Bakhmach - 25 kWh (peak). According to preliminary calculations, it will cover a significant share of the healthcare facility's electricity needs in sunny weather.
The project for the renovation of healthcare facilities under the Special Assistance Programme Ukraine/ EU4Resilient Regions project with the installation of modern call centers and solar power plants will cover eight institutions in the Dnipro, Mykolaiv, Odesa, Sumy, and Chernihiv regions.
GIZ Ukraine Посольство Німеччини в Києві / Deutsche Botschaft Kiew Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Ніжинська міська рада
08.04.2024