ТОВ «ПАРИТЕТ-К» заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

  • ТОВ «ПАРИТЕТ-К»  заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що надходять в атмосферу від стаціонарних джерел об’єкта, розташованого за адресою: 16610,Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, буд. 3В.

Джерелами впливу на стан атмосферне повітря являється технологічне обладнання виробництва металевих виробів, спалювання органічного палива. При роботі технологічного обладнання та в результаті господарської діяльності в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, сполуки азоту (двоокис азоту, оксид діазоту), оксид вуглецю, аерозолі зварювання, неметанові леткі органічні сполуки, парникові гази: метан та двоокис вуглецю. Загальні обсяги викидів становлять 246,417 т/рік ( з них вуглецю діоксид – 237,63 т/рік).

Адміністрація ТОВ «ПАРИТЕТ-К»  зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони та зони розміщення житлової забудови, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

  •  звертатися за адресою: 16610,Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, буд. 3В, тел.  (04631) 7-51-44.

Із зауваженнями або заперечуванням щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «ПАРИТЕТ-К»  звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, 7.

 

Адміністрація
ТОВ «ПАРИТЕТ-К»

 


19.10.2022