Співпраця суб'єктів соціальної роботи - для забезпечення потреб громади

Ніжинським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді налагоджено тісну співпрацю з іншими суб’єктами соціальної роботи, зокрема Ніжинським міськрайонним центром зайнятості. Так, клієнти центру соцслужб із числа найбільше соціально уразливих категорій, що потребують працевлаштування та перекваліфікації, направляються ним до служби зайнятості та в подальшому отримують допомогу в пошуку роботи.

Для якнайширшого охоплення населення міста безоплатними соціальними послугами НМЦСССДМ постійно повідомляє його про таку можливість шляхом поширення в місті соціальної реклами, через засоби масової інформації та за посередництвом організацій-партнерів. Тому на черговому семінарі центру зайнятості, до участі в якому був запрошений представник центру соцслужб, безробітні мали нагоду отримати вичерпну інформацію про соціальний супровід, психологічні, юридичні, інформаційні та інші послуги, що пропонуються мешканцям міста відповідно до їхніх потреб.

Міський центр соціальних служб також зацікавлений у співпраці з громадою щодо повідомлень про кризові сім’ї, складні життєві обставини (СЖО) та інші негаразди, які становлять загрозу життю чи здоров’ю людей і, першочергово, дітей. Такі повідомлення можна надавати в письмовій та усній формі, а також за телефонами соціальної служби. Усі вони ретельно опрацьовуються, викладені в них факти перевіряються відповідною комісією, що здійснює обстеження безпосередньо за місцем перебування сім'ї, про яку надійшло повідомлення. У разі підтвердження фактів СЖО сім’ї пропонується соціальний супровід з метою допомоги у розв’язанні її проблем та якнайшвидшого повернення до повноцінного життя.

Із повідомленнями, за інформацією і консультаціями звертайтесь до Ніжинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: вул. Об'їжджа, 120, ІІ поверх, тел. 3-13-84, 7-85-00.

Безпалий Л.С.,

начальник відділу соціальної роботи

НМЦСССДМ

12.03.2016