Підведено підсумки минулого бюджетного року

Відбулося чергове засідання виконавчого комітету.

Основним питанням порядку денного було виконання бюджету міста Ніжина за 2016 рік.

Як доповіла начальник фінансового управління Людмила Писаренко, за 2016 року до бюджету міста зараховано 489 346,4 тис. грн., що складає 105,5% уточненого плану звітного періоду, або 127,3% початкового плану, що на 134 651,4 тис. грн. більше ніж за 2015 рік.

За звітний період до загального фонду бюджету міста надійшло 324 879,3 тис. грн. трансфертів, тоді як за 2015 рік 242 347,5 тис. грн. Базова дотація надійшла в сумі 5 185,9 тис. грн., тобто 100,0%, стабілізаційної дотації отримано 6 088,6 тис. грн. Субвенції отримано 313 604,8 тис. грн., або 99,4% бюджетних призначень звітного періоду, в тому числі освітньої субвенції 50 307,4 тис. грн. та медичної субвенції 49 112,4 тис. грн.

Власних та закріплених доходів акумульовано до загального фонду 146 710,0 тис. грн., що становить 113,4% уточненого прогнозу звітного періоду, або 143,4% - початкового. В порівнянні із відповідним періодом минулого року отримано на 46 490,4 тис. грн. більше податкових і неподаткових платежів (у співставних умовах більше на 46 699,1 тис. грн.), в основному за рахунок збільшення надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на 23 096,1 тис. грн., акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 9 075,3 тис. грн. та плати за землю на 5 450,5 тис. грн.

За 2016 рік забезпечено виконання планового показника по всіх джерелах загального фонду.

Найбільшу питому вагу в надходженнях загального фонду займає податок на доходи фізичних осіб (52,7%) та податок на майно (18,0%).

Податку та збору на доходи фізичних осіб за 2016 рік до бюджету міста зараховано 77 341,1 тис. грн., уточнені планові показники звітного періоду виконані на 123,9%, початкові – на 130,9%. В порівнянні з аналогічним періодом попереднього року цих доходів отримано на 23 096,2 тис. грн. більше, що пов’язано передусім із збільшенням ставки податку (з 01.01.2016 року ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування, тоді як до 01.01.2016 року - 15 відсотків). Також збільшення обсягу надходжень цього платежу обумовлено подальшим зростанням доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій, зростанням заробітної плати на підприємствах міста, бюджетних установах міста та погашенням заборгованості по виплаті заробітної плати, що утворилась на початок року на деяких підприємствах міста.

Видатки міського бюджету за 2016 рік виконано в цілому у сумі 470 894,4тис. грн., що складає 101 % до річного плану. Фінансування видатків здійснено відповідно до затвердженого розпису з урахуванням наявних фінансових ресурсів та пропозицій головних розпорядників коштів міського бюджету.

По загальному фонду видаткова частина бюджету виконана на 441 272,7 тис.грн, при плані звітного періоду 443 212,4 тис. грн., або на 100% річного плану. Видатки спеціального фонду - 29 621,7 тис. грн., або 123 % річного плану (24 048,1 тис. грн.)

У загальній сумі видатків передбачено обсяг субвенції та дотацій з Державного та обласного бюджетів в сумі 324 962,5 тис. грн.

Протягом року із міського бюджету м. Ніжина в першу чергу проводилось фінансування захищених статей, на які направлено 197 597,6 тис. грн., або 87,0 % від обсягу загального фонду без врахування субвенцій з державного та обласного бюджетів (крім освітньої та медичної субвенцій), з яких на виплату заробітної плати з нарахуваннями перераховано 157 026,2 тис.грн. (69,0%); на придбання медикаментів і харчування – 11 971,9 тис. грн. (5,0%); оплату послуг з охорони комунальних закладів культури – 41,2 тис. грн.; на оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 28 558,3 тис.грн. (13%).

Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери та оплата спожитих бюджетними установами енергоносіїв проведені в повному обсязі до фактичних нарахувань. Кредиторської заборгованості недопущено.

На фінансування соціально-культурної сфери міста із загального фонду направлено 402 815,9 тис. грн., або 91,2 % загального фонду бюджету, в тому числі на :

- освіту – 115 021,3 тис. грн., або 99% від уточненого плану на рік;

- охорону здоров’я – 56 663,4 тис. грн., або 100 % від уточненого плану на рік;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 215 820,3 тис. грн., або 100% від уточненого плану на рік;

- культуру – 11179,4 тис. грн., або 100 % від уточненого плану на рік;

- фізичну культуру і спорт – 4131,5 тис. грн., або 99 % від уточненого плану на рік.

На житлово-комунальне господарство направлено 10 357,1 тис. грн., що становить 99 % від плану звітного періоду та 2,3% обсягу видатків загального фонду.

Обсяг фінансування місцевих програм склав 23 840,4 тис. грн., або 98% від уточненого річного плану.

Відділ інформаційно-аналітичної роботи

та комунікацій з громадськістю

виконавчого комітету Ніжинської міської ради

23.02.2017