Оголошення про повторне проведення конкурсу на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів

Оголошення про повторне проведення конкурсу на надання соціальних послуг
за рахунок бюджетних коштів

Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради

 (найменування замовника соціальних послуг)

 

Інформація про соціальні послуги, що є предметом соціального замовлення

 

1

Найменування соціальної послуги

 Транспортні послуги

2

Державний стандарт

 

 

 

Зміст і обсяг соціальної послуги

 Зміст соціальної послуги передбачає здійснення перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з порушеннями опорно-рухового апарату, які користуються допоміжним засобом реабілітації, а саме – кріслом-колісним та осіб, які страждають на хронічну ниркову недостатність, потребують гемо або перитонеального діалізу та зареєстровані/задекларовані у Ніжинській міській територіальній громаді

до:

місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, зокрема територіальних органів Пенсійного фонду України; територіальних органів Національної поліції України; судових органів, нотаріусів та юристів; банківських установ; виконавців комунальних послуг, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ); підприємств з метою забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації; закладів охорони здоров’я, медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), лікарсько-консультативних комісій (ЛКК) та аптек; до місця роботи та у зворотному напрямі; закладів освіти; центрів надання адміністративних послуг; авто - залізничного вокзалу; для взяття участі в культурно-масових заходах, які проводяться в місті.

Не допускається використання спецтранспорту для:

перевезення більше однієї особи в якості супроводжуючого одного отримувача, не включаючи соціального робітника Надавача; перевезення громадян, якщо в наявності у них, або членів їх родин є у користуванні автомобільний транспорт, отриманий через органи соціального захисту населення; особистих поїздок працівників Надавача послуги.

Послуга «Транспортні послуги» надається особам за заявкою відповідно до укладених договорів: особам з інвалідністю  та дітям з інвалідністю послуга надається не більше 16 разів на місяць (два рази – одна поїздка); особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю не більше 40 разів на місяць (два рази – одна поїздка) виключно для відвідування навчальних закладів або комунальних закладів, підпорядкованих Замовнику; особам з хронічною нирковою недостатністю (потребують гемо – або перитонеального діалізу) не більше 24 разів на місяць (два рази – одна поїздка).

3

Категорії осіб, яким надається соціальна послуга

Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю з порушеннями опорно-рухового апарату, які користуються допоміжним засобом реабілітації, а саме – кріслом-колісним та особи, які страждають на хронічну ниркову недостатність, потребують гемо або перитонеального діалізу та зареєстровані/задекларовані у Ніжинській міській територіальній громаді.

3

Орієнтовна чисельність отримувачів соціальної послуги

56

6

Строк надання

З моменту підписання договору до 23 грудня 2023 року, за умови наявності бюджетних асигнувань.

7

Територія, на якій надається соціальна послуга

 Межі Ніжинської  міської  територіальної  громади

8

Гранична вартість надання соціальної послуги одній особі

 450 гривень

Обсяг бюджетних коштів

      Обсяг бюджетних коштів для виплати компенсації вартості надання соціальних послуг             250 000 грн.  (двісті п'ятдесят тисяч гривень, 00 коп.)
 Участь у конкурсі

До участі в конкурсі запрошуються надавачі  соціальних послуг (крім бюджетних установ), які відповідають Критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року № 185.

Подання конкурсних пропозицій

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: м. Ніжин вул. Гоголя, 6, каб. 4,  щоденно, крім вихідних, з 08-00 до 15-00 години.

Також форму конкурсної пропозиції та вимоги до її оформлення розміщено на сайті за адресою:  https://www.nizhynrada.gov.ua

Учасники конкурсу додають до конкурсної пропозиції такі документи:

1) юридичні особи:

копії установчих документів, засвідчені керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою;

копію податкової декларації з податку на прибуток (для суб’єктів, яких не внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій), засвідчену керівником юридичної особи або уповноваженою ним особою;

звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій (бюджетних установ) за попередній податковий (звітний) рік (для суб’єктів, яких внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій);

копія ліцензії на здійснення перевезень.

2) фізичні особи – підприємці – копії паспорта громадянина України
 і податкової декларації про майновий стан і доходи та / або податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за попередній податковий (звітний) рік, засвідчені фізичною особою – підприємцем або уповноваженою нею особою;

копія ліцензії на здійснення перевезень.

Конкурсні пропозиції складаються державною мовою і подаються в паперовій формі особисто або поштою за адресою:  16600, м. Ніжин вул. Гоголя, 6, каб. 4,  та в електронній формі за адресою:   [email protected] до 17-00  20 листопада 2023 року.

Розкриття та оцінювання конкурсних пропозицій

Конкурсні пропозиції розкриваються 21 листопада 2023 року за адресою: 16600, м. Ніжин,        вул. Гоголя, 6, каб. 14.

Критеріями оцінювання конкурсних пропозицій є:

відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 03  березня 2020 року № 185;

фінансовий стан учасника конкурсу, зокрема відсутність фінансової заборгованості, можливість надання соціальних послуг за власний рахунок;

планова кількість отримувачів соціальних послуг;

наявність транспорту;

вартість соціальних послуг, що надаватимуться.

Конкурсні пропозиції оцінюються за кожним критерієм за шкалою від 0 до 10 балів.

 

Термін оголошення результатів конкурсу – до 27 вересня 2023 року.

 

Контактною особою з питань проведення конкурсу є секретар конкурсної комісії Дорошенко І.В., контактний телефон: 097 34 83 647, електронна адреса: [email protected]

 

 

 Детальніше за посиланням:  https://nizhynrada.gov.ua/nmr/anonsi/ogoloshennya-pro-povtorne-provedennya-konkursu-na-nadannya-socialnih-poslug

 

01.11.2023