Міська рада звернулась до керівництва країни та народних депутатів

Прем"єр- Міністру України

Яценюку А.П.

Голові Верховної ради

Гройсману В.Б.

Народному депутату України

Кодолі О.М.

Народному депутату України

Ляшку О.В.

Міністру фінансів України

Яресько Н.Е.

Міністру освіти і науки України

Квіту С.М.

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Ніжинської міської ради Чернігівської області

Статтею 27 Закону України "Про Державний бюджет на 2016 рік" передбачено до 01.01.2016 року передачу в установленому порядку видатків на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах на фінансування з місцевих бюджетів.

Відповідно до підпункту "е" пункту 2 частини першої ст.89 Бюджетного кодексу України та ст.27 Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" професійно-технічна освіта на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності, які розташовані на території міст обласного значення фінансуються з бюджетів міст обласного значення.

На підставі цих змін до Зконів України в 2016 році нас зобов"язано взяти на фінансування з міського бюджету м.Ніжина Ніжинський професійний ліцей побуту та сервісу і Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області.

Ніяких інших умов виконання вимог вищеназваних законів на сьогодні не озвучується, а тому на думку депутатів Ніжинської міської ради держава самоусунулась від відповідальності за стан професійно-технічної освіти, переклавши весь тягар фінансування на міський бюджет і поклавши відповідальність за рішення, що приймаються центральними органами влади, на міську громаду

Фінансового ресурсу в бюджеті міста на такі цілі немає. Бюджетна сфера забезпечується розрахунково до потреб в 2016 році на 10 місяців. Виконання вимог по прийняттю на фінансування професійно-технічних училищ розбалансує бюджетну систему міста і призведе до руйнування профтехосвіти.

Внесені зміни в порядок підготовки робітничих кадрів у системі професійно-технічної освіти порушили права громади м.Ніжина, ідуть всупереч вимогам Конституції України з наступних причин.

В системі професійно-технічної освіти учні здобувають не тільки робітничу професію, а й повну загальну середню освіту. Існуючий порядок фінансування загальної середньої освіти в загально-освітніх школах і ліцеях, передбачає надання бюджету міста освітньої субвенції за рахунок державного бюджету.

На наше переконання аналогічний порядок фінансування повинен поширюватись і на отримання середньої освіти в системі професійно-технічної освіти.

В професійно-технічних училищах м.Ніжина навчаються також діти, яким держава надала пільги у вигляді повного державного утримання (діти сироти).

Такі пільги вимагають додаткових фінансових витрат і викликані прийнятими державою законами. Конституцією України (ст. 142) передбачено, що в такому випадку "витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою".

В профтехучилищах м.Ніжина тільки 40% учнів із м.Ніжина і ніякого відношення до професійно-технічної підготовки решти 60% учнів громада м.Ніжина не має.

Відносини, що виникають у зв"язку з формуванням та розміщенням державного замовлення на підготовку робітничих кадрів, регулює Закон України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" від 20.11.2012 року № 5499-УІ.

У зв"язку з прийняттям Закону України "Про Державний бюджет на 2016 рік" змін до вищезгаданого закону не внесено, а тому залишився чинним порядок формування державного замовлення державним замовником на підготовку робітничих кадрів.

Державним навчальним закладом "Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області 10.07.2015 року заключений державний контракт №25/18 на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів професійно-технічних навчальних закладах, яким визначено обов"язки державного замовника (Міністерство освіти і науки України) фінансування за рахунок загального фонду державного бюджету державного замовлення на підготовку робітничих кадрів за держзамовленням, затвердженим наказ МОН від 10.07.2015 р. №733.

Термін дії контракту поширюється на період терміну підготовки робітничих кадрів, а тому залишився діючим і повинен фінансуватись в 2016 році.

Аналогічний контракт заключений і Ніжинським професійним ліцеєм побуту та сервісу.

Таким чином витрати на підготовку робітничих кадрів в системі професійно-технічної освіти з 2016 року на наше переконання повинні фінансуватись шляхом надання освітньої субвенції із державного бюджету міському бюджету м.Ніжина, так як вони виникли внаслідок рішень органів державної влади.

Для збереження системи профтехосвіти, кадрового потенціалу, матеріально-технічної бази звертаємось до Вас вжити заходів щодо запобігання порушенню прав міської громади і передбачити в державному бюджеті освітню субвенцію на підготовку робітничих професій в профтехучилищах шляхом внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет на 2016 рік".

22.01.2016