Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

Управління праці та соціального захисту населення Ніжинської міської ради повідомляє про те, що відповідно до частини шостої статті 7 Закону України «Про соціальні послуги» постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 було затверджено Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Право на щомісячну компенсацію мають непрацюючі фізичні особи (працездатного та пенсійного віку), які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Розмір щомісячної компенсації залежить від категорії, до якої належить надавач послуги (працездатна чи непрацездатна він особа) та одержувач послуг (особа чи дитина з інвалідністю, особа похилого віку чи хворий, нездатний до самообслуговування), і варіюється від 109,48 грн до 301,05 грн.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

Компенсація призначається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцем проживання чи перебування особи, якій надаються соціальні послуги.

Основною умовою призначення компенсації є висновки лікарсько-консультативної комісії про те, що особа, яка отримує соціальні послуги, не здатна до самообслуговування та потребує постійного стороннього догляду (крім осіб з інвалідністю 1 групи), а особа, що надає соціальні послуги, за станом здоров’я може їх надавати.

Компенсаційні виплати не виплачуються у разі:

•коли отримувачу послуги відповідно до чинного законодавства призначено: надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд або відшкодування витрат на надання послуг по догляду;

•коли отримувач послуг обслуговується соціальними службами, у тому числі територіальними центрами або перебуває у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня;

•коли фізичній особі - надавачу соціальних послуг відшкодовуються витрати на надання цих послуг по догляду відповідно до Законів України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про психіатричну допомогу», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», пункту 2 постанови КМУ від 26.07.1996 р. № 832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян»;

•коли фізична особа надає соціальні послуги на платній основі або є самозайнятою особою чи особою, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.

У разі, якщо компенсацію за надання соціальних послуг отримують непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи або за особою, яка досягла пенсійного віку встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» період надання послуг (отримання компенсації) зараховується до страхового стажу при нарахуванні пенсії.

Управління праці та соціального захисту населення

Ніжинської міської ради

08.11.2019