Інформація про внесення на розгляд та прийняття рішень у порядку місцевої ініціативи

Місцева ініціатива – одна з форм безпосередньої участі членів Ніжинської міської територіальної громади у місцевому самоврядуванні.

Місцева ініціатива – офіційна письмова колективна пропозиція з питань, які мають важливе значення для Ніжинської міської територіальної громади, внесена у порядку, передбаченому Положенням, яке затверджене рішенням Ніжинської міської ради  від 10.08.2023 року  №37-32/2023 "Про затвердження Положення про місцеві ініціативи у Ніжинській міській територіальній громаді" до Ніжинської міської ради для обов’язкового розгляду та прийняття відповідного рішення Ніжинською міською радою у межах її компетенції.

Конкретна місцева ініціатива оформлюється у вигляді відповідного проєкту рішення ради.

Місцева ініціатива може бути внесена безпосередньо членами територіальної громади, мікрогромади, які є дієздатними та досягли 18 років, або об’єднанням громадян (громадською організацією), місцевим осередком політичної партії, органом самоорганізації населення, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків на загальних засадах.


19.01.2024